Wydrukuj tę stronę

95. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta
29 października, w rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta, jednego z największych poetów XX wieku, Fundacja im. Zbigniewa Herberta zorganizowała wieczór poetycki poświęcony Jego twórczości. Wydarzenie, które odbyło się w Pałacu Rzeczypospolitej, siedzibie Biblioteki Narodowej, zgromadziło licznych miłośników twórczości Zbigniewa Herberta oraz rodzinę i przyjaciół Poety. Gościem specjalnym wieczoru był Maciej Zaremba Bielawski − polsko-szwedzki pisarz i dziennikarz, który opowiadał o przyjaźni z Herbertem i o Jego poezji. Sponsorem wydarzenia była PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Wieczory poetyckie w rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta organizujemy już od ośmiu lat. Jesteśmy przekonani, że Jego dzieło jest żywym elementem naszej kultury. W sposób żywy obecne może być jedynie dzieło czytane – wciąż na nowo poddawane lekturze, odczytywane tu i teraz, aktualizowane w doświadczeniu czytelników. Wierzę, że dzisiejszy wieczór był inspiracją i zachętą do dalszego „spotkania w lekturze” z twórczością tego wspaniałego poety − powiedziała Maria Dzieduszycka, Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

Na urodzinach nie mogło zabraknąć twórczości Poety, dlatego zgromadzeni w siedzibie Biblioteki Narodowej goście − miłośnicy twórczości Herberta − wysłuchali Jego wybranych wierszy w interpretacji aktorki teatralnej i filmowej − Elizy Borowskiej.
Gościem specjalnym wieczoru był polsko-szwedzki pisarz i dziennikarz − Maciej Zaremba Bielawski, który wraz z żoną, poetką Agnetą Pleijel, dokonał szwedzkiego tłumaczenia „Raportu z oblężonego miasta” Herberta.

Dla mnie niezwykłość Herberta to świadectwo rozdarcia między obowiązkiem a zmysłowością, wiernością zmarłym a miłością do obecnych, między pamięcią a życiem. Być może przyjdzie czas, że nawet w polskich szkołach będzie się Go tak czytać. By przyspieszyć ten moment należałoby wskrzesić jeden z wynalazków gospodarki planowej. Sprzedaż wiązana, jak pamiętamy, na tym polegała, że kupując zapałki musieliśmy także kupić winogrona, bo akurat obrodziły. Albo odwrotnie. Należy wprowadzić ustawę, wedle której poezja Herberta podlega konsumpcji wiązanej. Nie wolno czytać „Przesłania Pana Cogito”, nie ucząc się jednocześnie na pamięć „Dwóch nóg Pana Cogito”. Zabrania się lektury „Potęgi smaku” bez recytacji wiersza „Dalida”. Ten, kto chce głośno czytać „Wilki” musi najpierw sto razy przepisać „Pięciu” (...) Rok temu J. M. Coetzee zakończył swoje wystąpienie hołdem dla poety, który pozostał wierny człowiekowi z krwi i kości. Ja pragnę dodać wdzięczność za to, że pozostał także wierny sobie, mojemu Herbertowi. Poecie miłości. Róży w czarnych włosach – powiedział Maciej Zaremba Bielawski, przyjaciel Herberta.

Partnerami spotkania zostali: Biblioteka Narodowa oraz Instytut Adama Mickiewicza. Spotkanie zostało objęte patronatem medialnym przez Polskie Radio. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Sponsorem wieczoru poetyckiego odbywającego się w 95. rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta była PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Pliki do pobrania

 

Informacja prasowa (29.10.2019 r.): PDF | DOC