Wydrukuj tę stronę

Książki eseistyczne Zbigniewa Herberta

1.2.3-spis-esejow

 

 

barbarzyncawogrodzie
          >
Barbarzyńca w ogrodzie        
             Czytelnik, Warszawa 1962

 

martwanaturazwedzidlem
          > Martwa natura z wędzidłem      
             Wydawnictwo Dolnośląskie,
             Wrocław1993

 

labiryntnadmorzem
            >
  Labirynt nad morzem,
                Fundacja Zeszytów Literackich,
                Warszawa 2000

 

krolmrowek


          >
  Król mrówek
              Wydawnictwo a5,
              Kraków 2001

 

wezelgordyjski
           >
Węzeł gordyjski oraz
               inne pisma rozproszone,
               Biblioteka "Więzi",
               Warszawa 2001

 

mistrzzdelft


              >
 Mistrz z Delft i inne utwory
                 odnalezione, Fundacja
                 Zeszytów Literackich,
                 Warszawa 2008